جعبه سیب

کارتن سازی تاپ پک ،کارتن سیب را که با شانه چینش می شود ،با ابعاد طول و عرض ثابت و ارتفاع متغیر بصورت لمینتی و مخصوص صادرات تولید میکند. معمولا سه ارتفاع برای این کارتن میوه سیب لحاظ می شود که بسته به اندازه سیب متغیر است.

در کارتن سازی برای سیب صادراتی بسته بندی تک ردیفه و دو ردیفه لحاظ می شود. کارتن سیب صادراتی یا به صورت رو باز برای سیب درشت دروزن های ۵ تا ۱۰ کیلو یا درب بسته به شکل تلسکوپی در وزن های بالا تولید می شود.
برای وزن های ۳ الی ۵ کیلویی سیب های کوچک معمولا کارتن معمولی استفاده می شود.